Färöisk musik - Eivør Pálsdóttir

Uppgift 1

Färöarnas starkast lysande stjärna är Eivør Pálsdóttir. Läs  denna korta text om henne och bekanta dig med hennes musik med hjälp av videona. Diskutera med din kompis:

 • Vad tycker du om Eivørs musik? Motivera.
 • Beskriv hennes stil.

Som 15-åring bestämde hon sig för att ägna sitt liv till musik. Eivør skriver låtar som är starkt inspirerade av hennes hemort Färöarna och den musikaliska tradition som lever där. Hon sjunger solo, med band eller ackompanjerar sig själv med olika instrument och behärskar olika stilar från jazz, folk, etnopop och klassiskmusik till rock. I dag sjunger hon på färöiska, danska, svenska och engelska och har get ut 8 albums under åren 2000-2012.

 

Uppgift 2

Lyssna på Eivørs låt Mín móðir och läs sångtexten.

 1. Vad handlar sången om?
 2. Kan du tolka följande uttryck med egna ord…
  … sum ein drotning
  … sum ein blóma
  … sum eitt livandi træ
  … mítt tryggasta stað
  … er sterkasta hondin

Uppgift 3

Färöiskan är närmast släkt med isländskan och västnorska dialekter. Läs om färöiskan och Eivørs tankar om språket här.

Besvara sedan frågorna:

 1. Varför tänker färingarna att deras språk lever kvar?
 2. På vilket sätt påverkar naturen Eivørs arbete?
 3. Vad kan du berätta om färöiska språket?
 4. På vilket sätt vårdas språket på Färöarna?
 5. Det moderna färöiska språket upplevs ibland problematiskt – varför?
 6. Vad hände i språkhistorien på Färöarna under 1500- och 1900-talen?
 7. På vilket sätt påverkar språkområdets storlek kulturarbetare från Färöarna?
FACIT
 1. Färingarna är mycket stolta över sitt språk.
 2. Naturen är en stark inspirationskälla för henne.
 3. Färöiskan är närmast släkt med isländskan och västnorska dialekter. Den kännetecknas av många diftonger, ett böjningssystem som i stora drag har bevarats sedan medeltiden och ett ordförråd präglat av danska. Man personböjer fortfarande verben och språket har fyra kasus.
 4. Det finns en radio- och en tv-kanal som båda är på färöiska. Språkvården är väl fungerande och man försöker använda färöiska ord i stället för låneord.
 5. Stavningen motsvarar inte uttalet, tycker många.
 6. På 1500-talet blev skriftspråket danska, fast färöiska användes som talspråk. Undervisningen i det färöiska skriftspråket blev obligatorisk i början av 1900-talet och danskan var officiellt undervisningsspråk ända till 1937. Färöiska blev gudstjänstspråk 1938 och 1949 kom Bibeln i färöisk översättning.
 7. Man måste ha flera inkomstkällor, t.ex. författare har många sysslor och skriver också på andra språk. Eivør sjunger på många språk.