INLEDNING

Musik så in i Norden är ett undervisningsmaterial som tagits fram i syfte att väcka intresse för det nordiska och för att på ett roligt sätt arbeta med språk och musik i skolan.

Uppvärmningsdelen kartlägger elevernas förhandskunskaper och kännedom om nordisk musik.

Frågesporten kräver förhandskunskaper eller informationssökning på nätet. Detta är ett interaktivt material som användarna ombeds komplettera med egna tilläggsfrågor.

För varje nordiskt språkområde presenteras ett urval artister, band, och singer-songwriters. Uppgifterna är länkade till ljud-, video- och textmaterial på internet och fokuserar på sånglyrik och grannspråkförståelse. Materialet lämpar sig för diskussionsövningar, text- och hörförståelse samt informationssökning på internet. En del av uppgifterna görs i par- eller grupper, andra kan utföras individuellt.

Materialet kompletteras kontinuerligt. Kontakta oss gärna med kommentarer gällande innehåll eller eventuella tekniska problem.

inledning