Samisk musik - Nya talanger

Uppgift 1

Jobba i par. Välj en av artisterna nedan och läs en artikel om artisten. Du får inte välja samma artist som ditt par! Diskutera sedan med hjälp av frågorna.

 • Ailu Valle är rap-artist från Utsjoki, Finland. Han rappar på nordsamiska, finska och engelska. Läs en artikel om Ailu Valle här.
 • Jon Henrik Fjällgren är en svensk-samisk sångare och jojkare. Han har vunnit Talang Sverige 2014 och kom på andraplats i Melodifestivalen 2015. Läs en artikel om Jon Henrik Fjällgren här.
 • Amoc är rap-artist från Enare, Finland. Han var den första i världen som gjorde en rap-låt på enaresamiska. Läs en artikel om Amoc här.
 • Musikgruppen Ánnámáret Ensemble kombinerar samisk musik med modern folkmusik. Sångaren Anna Näkkäläjärvi-Länsman komponerar och skriver gruppens låtar. Hon spelar även klarinett i gruppen. Andra medlemmar är Johanna Juhola (dragspel), Janne Lappalainen (buzuki, gitarr, saxofon), Sami Kurppa (keybord) och Ilkka Heinonen (kontrabas). Gruppen har släppt två album: Beallječiŋat (2011) och Gollehelmmot (2016). Läs en artikel om Ánnámáret här.

Diskutera

 1. Berätta för ditt par hurdan musik artisten gör.
 2. Hur förhåller artisten sig till det samiska språket? Är det viktigt för honom att sjunga på sitt eget språk?
 3. Hur syns samiska kulturen i den musiken som artisten gör?
 4. Var får artisten inspiration från?
 5. Tycker ni att samisk kultur/musik är exotisk? Tycker ni att det är en fördel eller en nackdel för en artist att sjunga på samiska?

Uppgift 2

Lyssna på artisternas musik, minst en låt av varje artist!

Ailu Valle: Sáhtán ja máhtán

Jon Henrik Fjällgren: Manne leam frijje

Amoc: Suomâráp Uárjih

Amoc: Calmekäittee

Ánnámáret Ensemble – Okta mis

 

Diskutera:

 1. Vad tyckte ni om låtarna? Vilken var bäst/sämst? Varför?
 2. Hur skiljer sig låtarna från varandra? Vilken tyckte ni var den mest/minst originella låten?
 3. Vad tyckte ni om språket? Låter det t.ex. intressant/konstigt/vackert?
 4. Kunde ni förstå några ord av sångtexten eller gissa vad de betyder?
 5. Vad tyckte ni var speciellt samiskt i låtarna eller videorna?
 6. Brukar ni lyssna på musik på främmande språk (annat än engelska)? Vilka artister?

EXTRA

Se en dokumentär (30 min.) där en norsksamisk jojkgrupp Adjágas och en svensk sångare Anna von Hausswolff tillsammans komponerar en låt för programmet Sami Sessions. Diskutera dokumentären med din kompis.

 • Vad berättar medlemmarna i Adjágas om jojk?
 • Går det lätt för gruppen och Anna att samarbeta?
 • Lärde ni något nytt om samisk kultur och musik?
 • Läs mer om Adjágas på nätet. Vad betyder gruppens namn på finska?

Sapmi Sessions Adjágas & Anna von Hausswolff

https://youtu.be/OxEav_DBw8Y