Svensk musik - Allsång på Skansen

Uppgift

Allsång på Skansen är ett fenomen som förenar det svenska folket. Ett annat är Kalle Anka -sändningen på julafton. Författaren Miika Nousiainen skrev i sin bok Hallonbåtsflyktingen om en finskfödd man som ville bli svensk – men hans härkomst blev avslöjad därför att han inte sjöng med i allsången på Skansen.

Läs om evenemanget Allsång på Skansen och leta svar på frågorna.

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Svensk musik - Allsång på Skansen (se) Jag fick %%score%% rätt av %%total%%

Signaturmelodi för Allsång på Skansen (fråga 4.):

Per Gessle (fråga 7.)