Svensk musik - Laleh

Uppgift 1

Bekanta dig med wikipedias artikel om artisten Laleh. Svara sedan på frågorna.

 

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Svensk musik - Laleh (sv) Jag fick %%score%% rätt av %%total%%

Uppgift 2

Titta på Lalehs video ”Det kommer bli bra”:

Leta efter låttexten på nätet och studera texten närmare.

Diskutera med ditt par eller i grupp

– Vad handlar låten om?

– Har låten ett budskap?

– Vad tyckte du om låten?

Uppgift 3

Läs artikeln om Laleh och svara sedan på frågorna.

 

1. Varför kan Laleh ryska?

2. När flyttade Lalehs familj till Sverige?

3. Hur började Laleh syssla med musik?

4.  Vilken svensk band lyssnade Lalehs mamma på när Laleh var barn?

5. När flyttade Laleh till Los Angeles?

 

FACIT

  1. Hennes familj bodde i Minsk i Vitrysslad då hon var barn.
  2. År 1991.
  3. Lalehs klasskompis hade skrivit en låt för en tävling och bad Laleh sjunga den.
  4. Abba.
  5. 2014