Nordiska landskap: öva läs- och hörförståelse med en text om Ramsvikslandet

Öva läs- och hörförståelse med materialet Nordiska landskap

 

1. Välj den lättlästa eller den avancerade texten från temat Sverige
2. Lyssna på texten. Du kan följa med uppläsningen i texten samtidigt som du lyssnar
3. Svara på flervalsfrågorna i högra spalten
4. Öva textens ord genom att trycka på rubriken ”ord” i högra spalten

 

 

Harjoittele luetun ja kuullun ymmärtämistä Nordiska landskap-materiaalin avulla

 

1. Valitse Islanti-teemasta helppolukuinen tai haastavampi teksti
2. Kuuntele teksti. Voit seurata äänitettä alla olevasta tekstistä samalla kun kuuntelet
3. Vastaa monivalintakysymyksiin oikealla olevasta flervalsfrågor-kohdasta
4. Harjoittele tekstissä esiintyviä sanoja oikealla olevasta ”ord”-alasvetovalikosta

 

 

Den här övningen är en del av läromedlet Nordiska landskap