Nyheter

  • Bekanta dig med nordisk musik. Lyssna på musiken och hör hur svenskan hjälper dig att förstå de övriga nordiska språken! a) Bekanta dig med norsk…

  • Öva dig att läsa svenskspråkiga tidningsartiklar med hjälp av LL-Bladets artiklar och Svenska nus uppgifter. Du hittar hela materialet i denna länk. a) Läs artikeln…

  • Europeiska språkdagen firas årligen den 26 september. Dagen firas på initiativ av EU och Europarådet för att främja språkinlärning och språkundervisning och för att uppmuntra elever…

  • Bekanta dig med de vanligaste inhemska svamparterna med hjälp av Marthaförbundets matkulturmagasin a) Bläddra i Marthaförbundets matkulturmagasin ”Skogens smaker”. Vilka svamparter hittar du i magasient?…

  • Rita på svenska Se på videon Rita på svenska del 1: Tre rutors serie. Välj sedan en av följande uppgifter. Uppgifternas svårighetsgrad varierar. a) Gör…

  • Svenskundervisning för yngre elever! Dessa övningar passar till exempel elever som börjar studera svenska på ettan som ett A1-språk a) Lyssna på hur…