Nätverket Svenska nu deltar i Justitieministeriets kampanj för ett inkluderande och positivt språkklimat.

 

Språket är en viktig del av identiteten. Varje människa vill bli sedd och hörd som sig själv – också via sitt språk. Du har rätt till din egen röst, oberoende på vilket språk du lever ditt liv. Det finns en kraft i språket som bygger samhörighet. Låt oss vara stolta över Finlands rika språkkultur och peppa varandra i vardagen! Svenska nu belyser språkets rikedom med fyra videor och tillhörande uppgifter.

 

Video 1: Du kan tala precis det språk du vill.
Video 2: Med språket definierar du ditt liv.
Video 3: Språket förmedlar tanken. Tankar förändrar världen.
Video 4: Språket öppnar en hel värld.

 

Med kampanjen vill vi uppmuntra dig att dela ditt eget bidrag i sociala medier. Visa ditt eget språk, den gemensamma känslan förmedlas nog. Använd #egetspråk #omakieli @Svenskanu

Diskutera

  • Vilka språk talar du?
  • Vad betyder det för dig att kunna tala ditt eget modersmål?
  • I vilka situationer tror du att det är ytterst viktigt att kunna tala sitt eget modersmål?
  • Det sägs att språket gör världen större – vad tror du det betyder? Tycker du att det stämmer?
  • Vilka tankar väckte videorna hos dig?
  • Mitä kieliä puhut?
  • Mitä sinulle merkitsee se, että voit puhua omaa äidinkieltäsi?
  • Missä tilanteissa sinusta on erityisen tärkeää pystyä puhumaan omaa äidinkieltään?
  • Sanotaan, että kieli tekee puhujan maailmasta suuremman. Mitä se tarkoittaa? Pitääkö se mielestäsi paikkansa?
  • Mitä ajatuksia videot herättivät sinussa?

Materialet har producerats med medel från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Aktiastiftelsen i Vanda. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.