Rita på svenska del 1: lär dig rita en tre rutors serie

Lär dig rita en kort serie med olika ansiktsuttryck

1. Se på videon Rita på svenska: Del 1
2. Lyssna på Peppes tips på hur man ritar en serie och ritar olika ansiktsuttryck
3. Rita en egen serie med Peppes tips
4. Vad händer det i din serie? Beskriv varje ruta med en mening på svenska
5. Tilläggsuppgifter: här hittar du tilläggsuppgifter med adjektiv som tema

 

Opi piirtämään lyhyt sarjakuva jossa on erilaisia kasvojen ilmeitä

1. Katso video Rita på svenska: Del 1
2. Kuuntele Peppen ohjeet lyhyen sarjakuvan piirtämiseen. Kuulet myös vinkkejä eri kasvonilmeiden piirtämiseen.
3. Piirrä oma sarjakuva Peppen ohjeiden mukaisesti
4. Mitä sarjakuvassasi tapahtuu?Kuvaile jokaista piirtämääsi ruutuja yhdellä lauseella ruotsiksi
5. Lisätehtäviä: tästä löydät adjektiiveihin liittyviä lisätehtäviä

 

Den här övningen är en del av Rita på svenska läromedel