Sinnesbingo: vår

Skärp sinnena och upptäck naturen omkring dig

1. Skriv ut bingobrickor så att varje elev får en egen bricka
2. Ta er ut till en skog eller park i skolans närmiljö
3. Eleverna sätter kryss i den rutan som passar ihop med deras upplevelser ute. Eleverna skall samla fyra kryss i rad vågrätt eller diagonalt för att få bingo. Eleverna skall alltså använda flera olika sinnen för att klara av det!
4. Till slut kan man försöka fylla hela brickan.

 

Teroita aistisi ja havainnoi luonto ympärilläsi

1. Tulosta jokaiselle oppilaalle oma bingoalusta
2. Lähtekää retkelle lähimetsään tai puistoon
3. Oppilaiden tulee laittaa raksi ruutuihin, jotka sopivat heidän kokemukseensa ulkona. Oppilaiden tulee kerätä yhteensä neljä raksia vaaka- tai pystysuoraan saadakseen bingo. Heidän tulee siis käyttää eri aisteja saadakseen bingo!
4. Lopuksi voit yrittää saada raksin jokaiseen ruutuun.

 

 

Den här övningen är en del av läromaterialet Språkbad i naturen