Språkbad i naturen

Konceptet “Språkbad i naturen” har tagits fram speciellt med tanke på språkbadselever . Syftet är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna samt inspirera lärare till att använda utemiljön i sin undervisning.

Materialet är en del av naturskoldagen som är avsedd för språkbadsklasser i åk 5-6, men materialet kan också utnyttjas som ett fristående material.

Elever lär sig både om och i naturen genom fartfyllda lekar och praktiska övningar samt funderar över väder och kartor för att upptäcka terrängen och naturen omkring sig. Elever får använda den svenska de redan kan samtidigt som de lär sig nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid.

Material:

 

 

Mera övningar och kopieringsunderlag finns också på:
Svenska i naturen
NATURligtvis – ute på svenska

Undervisningsmaterialet Språkbad i naturen är producerat av Naturskolan Uttern / Natur och Miljö rf.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.