Språkberikad undervisning: rörelselopen

Spela rörelseloopen i små grupper. Ni kan spela utomhus eller i klasrummet.

1. Klipp ut 10 stycken kort  så att alla elever får ett eller flera kort som består av två delar: en fråga och ett svar.
2. Den första ställer frågan på sitt kort. Den som har svaret läser upp det, gör rörelsen i kortet och läser sedan sin fråga.
3. Leken fortskrider tills alla har både frågat och svarat. Den som inledde leken med sin fråga svarar alltså sist.

Extrauppgift: kommer du ihåg namnen på kroppsdelarna på svenska? Skriv ut bilden och skriv namnen på kroppsdelarna på bilden!

 

Leikkikää rörelseloopen-leikkiä pienissä ryhmissä. Leikkiä voi leikkiä ulkona tai luokkahuoneessa.

1. Leikkaa 10 korttia niin, että jokainen oppilas saa kortin joka koostuu kahdesta osasta: yhdestä kysymyksestä ja yhdestä vastauksesta.
2. Ensimmäinen oppilas esittää kortissaan olevan kysymyksen. Se oppilas jolla vastaus on, lukee vastauksen ääneen, tekee liikkeen ja lukee sitten omassa lapussa olevan kysymyksen.
3. Leikki jatkuu kunnes kaikki ovat saaneet kysyä ja vastata. Se, joka aloitti leikin omalla kysymyksellään, vastaa viimeiseksi.

Lisätehtävä: muistatko kehonosien nimet ruotsiksi? Tulosta kuva ja kirjoita kehonosien nimet ruotsiksi kuvaan!

 

 

Den här uppgiften är en del av läromedlet Språkberikad undervisning