Nu reser vi!

• Resor • Länder • Sevärdheter i Sverige

Introduktion och ordförråd

Eleverna lär sig reseord, fordon och de mest allmänna länderna så att de kan berätta om sina resor.

Nyttiga länkar

Mystery Skype: Eleverna får tala med elever från andra länder! Om ni har t.ex. vänskapskolor i Norden kan ni samarbeta med dem. Läs mer på
https://education.microsoft.com/connectwithothers/playmysteryskype
Hitta en vänklass – nordeniskolen.org gör det lättare än någonsin att få kontakt med en annan klass i ett annat nordiskt land.
https://nordeniskolen.org/fi/om-norden-i-skolen-siden/om-platformen-indhold/ystaevaeluokat/

Tips på lektionsaktiviteter

a) Inled lektionen med en rolig dansk reklamvideo
Sök videon på Youtube: Midttrafik: The bus. Videon finns också med textning på engelska. Diskutera med eleverna: Hurdana känslor väckte reklamen? Gillade eleverna den? Varför eller varför inte?

b) Diskutera olika sätt att resa
Hurdana sätt att resa finns det? Har eleverna någon gång åkt med båt? Eller med tåg? Hur annars kan man resa? Eleverna kan rita olika fordon till sina häften och skriva orden både på finska och på svenska under bilder.
Därefter kan eleverna gå på Otavas internetsida och träna orden där. De får lyssna på orden och klicka på rätta svar. Gå på https://www3.otava.fi/premiar/2/ och välj Tema 4:
Kulkuneuvot A- ja B-tehtävä

c) Hur reser du till…?
Eleverna jobbar parvis. Läraren kan först skriva upp några exempelfrågor på tavlan och eleverna kan komma på flera. Den ena frågar: Hur reser du till skolan? Hur reser du till Sverige/Helsingfors/dina hobbyer/mormor/stugan? Den andra svarar: Jag går, jag cyklar, jag åker med bil/buss/tåg. Jag tar flyget/tunnelbanan osv. Sedan byter eleverna roller!

Här kan läraren också påpeka skillnaden mellan verben ’åka’ och ’gå’. Varför kan man inte säga t.ex. Jag går till Spanien?

d) Vilka länder har du varit i?

Diskutera på finska vilka länder eleverna har varit i. Ge sedan namnen på dessa länder också på svenska! Eleverna kan kolla på en svenskspråkig karta eller läraren kan bereda en tom karta där eleverna skriver namnen på länderna tillsammans.

e) Resa från A till Ö

Eleverna sitter i en ring. Läraren börjar med bokstaven A och kommer på något land, stad eller ställe dit man kan åka och som börjar med A: Jag ska resa till Australien/Amsterdam/Astrid Lindgrens värld. Då ska eleven som sitter bredvid läraren komma på någonting som börjar med B. Leken fortsätter tills man har gått igenom alla alfabet. Andra kan hjälpa till om man inte hittar på någonting. Man kan resa vart som helst!

f) Grupparbete: Europa & Norden

Eleverna gör ett grupparbete om europeiska eller nordiska länder. Grupperna kan söka information på nätet och i böcker och göra t.ex. en affisch eller en animation med bilder, text och video. De kan också försöka hitta elever som har besökt dessa länder och intervjua dem: Vad var den bästa saken i landet? Vad ska man göra om man åker dit? Vad gjorde du när du var där? Sevärdheter i Sverige eller i Norden kan också vara ett intressant och roligt ämne till grupparbetet.

g) Världen runt med Jesse P.

Lyssna på Jesse P:s låt Världen runt och gör övningen. Materialet hittar du:
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/rappa-pa-svenska/

Kultur

Sevärdheter i Sverige och i Norden
Diskutera olika sevärdheter i Sverige. Har eleverna besökt några av dem? T.ex. Skansen, Liseberg, ABBA The Museum, Kolmården, Drottningholm, Junibacken, Abisko, Gröna Lund, Sergels torg, Universeum, Vasamuseet, Öresundsbron, Kungsparken, Astrid Lindgrens värld, Globen… Har eleverna besökt andra länder i Norden? Vilka sevärdheter har de sett där? Och vilka är de finaste sevärdheterna i hela världen som eleverna har sett?

Keskustelunaiheita

Ovatko oppilaat matkustaneet Pohjoismaissa? Missä muissa maissa he ovat matkustaneet? Mikä on heidän mielestään mieluisin matkustustapa? Kuinka usein he matkustavat? Mihin he haluaisivat matkustaa? Matkustaisivatko avaruuteen? Miksi/miksi ei?

Integraatio muihin oppiaineisiin

Maantiedossa voidaan käsitellä Pohjoismaita ja tutustua tarkemmin niihin maantieteellisestä näkökulmasta, esim. millainen ilmasto siellä on, millainen ympäristö ja luonto siellä on, kuinka paljon asukkaita… Jos tunneilla tehdään maihin liittyviä projekteja, voidaan käyttää myös ruotsinkielistä sanastoa. Mystery Skypeä voi käyttää myös yhteistyössä maantiedon oppituntien kanssa; toinen osapuoli voi olla mistä tahansa päin maailmaa, joten myös muita kieliä voi hyödyntää.

 

Historian tunneilla voidaan käsitellä ruotsinkielisen Suomen alueita ja historiaa tarkastelemalla näyttelyä ”Svenskt i Finland: Bilderna berättar”, jonka voi tilata Svenska nu-verkoston kotisivuilta.

Kopieringsunderlag

Pratbubblor:

Resor (PDF)

Med stöd av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.