Så här bor vi!

• Boende • Mitt hem • IKEA

Introduktion och ordförråd

Eleverna lär sig orden för olika slags byggnader och boende och kan berätta hur de själva bor.

Nyttiga länkar

Tips på lektionsaktiviteter

a) Diskutera bostäder och boende
Hurdana bostäder finns det? Fråga eleverna på finska hurdana olika slags hus och bostäder det finns. Skriv upp de finska orden på tavlan och lägg till de svenska orden. Ta upp också ord som eleverna inte kommer på, t.ex. Vad kan en stuga / ett slott vara på finska? Ni kan fortsätta på samma sätt och gå igenom olika rum.

b) Öva ordförrådet med spel
Skapa en Quizlet eller Kahoot för att öva orden. Eleverna kan till exempel para ihop bilder på olika bostäder med motsvarande ord.

c) Filmen om Roserbergs slott
Sök filmen Rosersbergs slott – här har tiden stått stilla på Youtube. Efter att ni sett filmen gå igenom innehållet: Vem har bott i slottet? Hur gammalt är slottet? Hurdana rum finns det i slottet? osv. Fråga om eleverna skulle vilja bo i ett slott. Varför eller varför inte?

d) Hurdant är ditt drömhus eller ditt drömrum?

Eleverna gör ett kollage över sitt drömhus eller drömrum. De kan söka bilder på nätet, i tidningar eller t.ex. i IKEAs kataloger. I samband med övningen kan ni diskutera IKEA, speciellt om ni har möjlighet att använda IKEAs kataloger som material. Eleverna kan klippa och klistra kollagen på en kartong eller använda någon applikation. Om det finns tid kan eleverna presentera sina drömhus i små grupper.

Kultur

IKEA
Diskutera IKEA: Vem har grundat IKEA? När? Varifrån kommer namnet? Har eleverna besökt IKEA? Vad för slags företag är det fråga om? Ta reda på var världens nordligaste Ikea ligger? Och var ligger deras största varuhus? I hur många olika länder finns IKEA?

Keskustelunaiheita

Voitte vertailla kuvia kodeista ja taloista eri maissa ja maanosissa. Miten eri maissa asutaan? Miksi eri maissa on erinäköisiä taloja? Ovatko oppilaat vierailleet ulkomaisissa kodeissa? Ovatko talot Suomessa ja Ruotsissa saman näköisiä? Onko asuminen Ruotsissa kalliimpaa vai halvempaa? Mitä hyviä puolia on kerrostaloasumisessa? Entä omakotitalossa?

Kopieringsunderlag

Pratbubblor:

Med stöd av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.