Svenskt i Finland: Bilderna berättar – så har svenskbygden förändrats

Svenskt i Finland är en lätt flyttbar utställning som i bild och text presenterar den samhälleliga utvecklingen på utvalda orter med fokus på ändringar i näringsliv, demografi, landskap och språkförhållanden. Innehållet är ämnesövergripande och anpassat till grundskolans och gymnasiets läroplan. Pedagogiskt material till utställningen passar för historie- och språkundervisningen samt informationssökning och kan användas på olika undervisningsnivåer.

Utställningen kan beställas till skolor eller till bibliotek. Den består av två dukar i storlek 6 m x 1,5 m som kan hängas på väggen antingen med buntband “nippuside” (kommer med utställningen) genom hålen som finns i dukarna eller genom att spika t.ex. dyckert-spikar genom hålen. Utlåningen är gratis (transportkostnader ingår). Lånetiden är två veckor. Utställningen får ej lämnas utan bevakning.

Utställningen består av två dukar. Klicka så får du en miniatyr av duk 1 och duk 2.

Uppgifter till utställningen Svenskt i Finland

Lärarmaterial och facit till Svenskt i Finland

Turnétider:
Du kan boka utställningen till din skola under hela läsåret!

 

Denna utställning har producerats av: Svenska nu / Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, 2014 i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, manus: Andreas Granberg, grafisk design: Osmo Leppälä