Svenskt i Finland: bilderna berättar – utställning och läromaterial

Svenskt i Finland är en lätt flyttbar utställning som i bild och text presenterar den samhälleliga utvecklingen på utvalda orter med fokus på ändringar i näringsliv, demografi, landskap och språkförhållanden. Innehållet är ämnesövergripande och anpassat till grundskolans och gymnasiets läroplan.

 

Pedagogiskt material till utställningen passar för historie- och språkundervisningen samt informationssökning och kan användas på olika undervisningsnivåer.

 

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.