Ladataan artikkeleja...
 • Svenskt Tenn @Hanaholmen

  En virtuell videobaserad rundvandring genom Svenskt Tenn-utställningen på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Hör intressanta historier om företaget och bekanta dig med Svenskt Tenns inredningsvärld med klassiska möbler, eleganta tennföremål och produkter av samtida formgivare. Materialet består av videor och uppgifter i hörförståelse. Texter är tillgängliga också som PDF. Materialet passar till exempel…

 • Film i undervisning

  Svenska nu erbjuder skolorna möjligheten att använda filmer som en del av svenskundervisning. På vårt Filmotek kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Filmbyrån Walhalla koordinerar utlåningen. Eleverna i hela landet har även möjligheten att delta i vår serie Månadens nordiska film i regionerna. Serien visar filmer runtom i hela…

 • Björneborgsorientering

  Språklärare i Satakunda och Svenska nu har utarbetat en orientering i Björneborg som uppmuntrar elever att bekanta sig med stadens sevärdheter och det svenska i Björneborg.   Björneborgsorientering.pdf Björneborgsorientering_facit.pdf

 • X-libris litteraturspel

  X-Libris är ett onlinespel som visar vägen till finlandssvensk skönlitteratur och poesi. Spelet är avsett att användas i undervisningen i modersmål och litteratur men modulerna Natur och Våga älska är lite lättare och avsedda att också kunna användas i undervisningen i svenska som det andra inhemska språket. Handbok – för lärare och för dig som…

 • Mitt Finland är ditt

  Mitt Finland är ditt -övningen är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Programmet har skapats av Svenska nu till de finska skolorna för att genomföras i svenskundervisningen under jubileumsåret. Uppgiften baserar sig på en video, som ses tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge eleven en möjlighet att reflektera över…
 • Nordiska landskap

  Ett digitalt läromaterial som presenterar nordiska områden med vatten som tema. Läromaterialet (lättläst/avancerad) består av text- och ljudmaterial: uppgifter i text- och hörförståelse, diskussionsövningar, interaktiva ordspel m.m. Till materialet hör en flyttbar utställning som kan beställas till skolan.

 • LL-Bladet

  LL-Bladet är en lättläst, svenskspråkig tidning som kommer ut varannan vecka. En stor del av LL-Bladets artiklar kan läsas på tidningens hemsida. Genom att läsa LL-Bladet övar du svenska och håller dig uppdaterad på världens händelser på samma gång!   Övningar till LL-Bladet Svenska nu utarbetar olika slags övningar till LL-Bladets artiklar. Vi väljer intressanta artiklar…

 • Musik så in i Norden

  Musik så in i Norden är ett undervisningsmaterial som tagits fram i syfte att väcka intresse för det nordiska och för att på ett roligt sätt arbeta med språk och musik i skolan. För varje nordiskt språkområde presenteras ett urval artister, band, och singer-songwriters. Uppgifterna är länkade till ljud-, video- och textmaterial på internet och…

 • Filmotek

  På filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Urvalet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och utlåningen är gratis. Till filmerna finns medhörande läromaterial.   Här hittar ni en allmän filmhandledning för behandling av filmer i språkundervisning.

 • Martha-broschyren

  Svenska nu har utarbetat lektionstips och övningar till Marthaförbundets årliga matkulturmagasin och broschyrer för att inspirera lärare till samarbete över läroämnesgränserna och integrera undervisningen i svenska med undervisningen i t.ex. hälsokunskap, huslig ekonomi, historia eller samhällskunskap. Varierande teman och texttyper behandlar allt från matlagning och kostrekommendationer till lokala företagare och historiska tillbakablick. Undervisningsmaterialet innehåller mångsidiga…