Ladataan artikkeleja...
 • Vetamix: Högtider

  Materialet Vetamix: högtider har gjorts i samarbete med Svenska Yles Vetamix. Svenska nu har valt sammanlagt 12 Vetamix videor om olika högtider och gjort enkla innehållsfrågor för videorna. Varje video har transkriberats så att det är lätt att följa med videon. De svåraste orden i texterna är översatta till finska. Materialet kan användas till exempel…

 • Svenska i naturen

  Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i närmiljön? Med hjälp av undervisningsmaterialet Svenska i naturen gör vi svenskan konkret och rolig för eleverna samt inspirerar lärare till att använda sig av närmiljön i språkundervisningen. Eleverna får användning för den svenska de redan kan och möter även nya…
 • Film i undervisning

  Svenska nu erbjuder skolorna möjligheten att använda filmer som en del av svenskundervisning. På vårt Filmotek kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Filmbyrån Walhalla koordinerar utlåningen. Eleverna i hela landet har även möjligheten att delta i vår serie Månadens nordiska film i regionerna. Serien visar filmer runtom i hela…

 • Språkberikad undervisning

  Materialpaketet erbjuder idéer och inspiration till språkberikad undervisning i lågstadier samt annan svenskundervisning. Syftet har varit att utarbeta material som fungerar som stöd för planeringen av undervisningen, speciellt med tanke på de lärare som inte har mycket eget färdigt material eller lång erfarenhet av att undervisa i svenska. Materialet består av 15 olika temahelheter som…
 • NATURligtvis – ute på svenska

  Årskurs: lågstadiet, åk 6 NATURligtvis är ett samarbete mellan Svenska nu och Natur och Miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna, samt inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen. Plocka gärna med dig material för din undervisning! Materialet är lätt att printa ut, laminera och använda i närskogarna. Fotoutmaningen…

 • Björneborgsorientering

  Språklärare i Satakunda och Svenska nu har utarbetat en orientering i Björneborg som uppmuntrar elever att bekanta sig med stadens sevärdheter och det svenska i Björneborg.   Björneborgsorientering.pdf Björneborgsorientering_facit.pdf

 • Mitt Finland är ditt

  Mitt Finland är ditt -övningen är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Programmet har skapats av Svenska nu till de finska skolorna för att genomföras i svenskundervisningen under jubileumsåret. Uppgiften baserar sig på en video, som ses tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge eleven en möjlighet att reflektera över…
 • Nordiska landskap

  Ett digitalt läromaterial som presenterar nordiska områden med vatten som tema. Läromaterialet (lättläst/avancerad) består av text- och ljudmaterial: uppgifter i text- och hörförståelse, diskussionsövningar, interaktiva ordspel m.m. Till materialet hör en flyttbar utställning som kan beställas till skolan.

 • LL-Bladet

  LL-Bladet är en lättläst, svenskspråkig tidning som kommer ut varannan vecka. En stor del av LL-Bladets artiklar kan läsas på tidningens hemsida. Genom att läsa LL-Bladet övar du svenska och håller dig uppdaterad på världens händelser på samma gång!   Övningar till LL-Bladet Svenska nu utarbetar olika slags övningar till LL-Bladets artiklar. Vi väljer intressanta artiklar…

 • Musik så in i Norden

  Musik så in i Norden är ett undervisningsmaterial som tagits fram i syfte att väcka intresse för det nordiska och för att på ett roligt sätt arbeta med språk och musik i skolan. För varje nordiskt språkområde presenteras ett urval artister, band, och singer-songwriters. Uppgifterna är länkade till ljud-, video- och textmaterial på internet och…