Veckans tips v.17/2022

Börja lektionen med en aktiverande ordloop-övning! Nedan hittar du exempel på ordloopar som man kan skriva ut och laminera och använda i undervisningen.

Anvisningar

Arbeta med ordloopen enligt följande:

 • Varje elev får ett kort, och läraren berättar vilken elev som ska starta loopen.
 • Den eleven använder informationen som finns överst på kortet för att starta loopen
  genom att säga t.ex. ”Jag har röd”.
 • Informationen längst nere på kortet används för att engagera följande elev enligt
  mönstret ”Vem har gul?”.
 • Sedan har eleven som har färgen gul överst på sitt kort över och loopen fortsätter
  tills alla fått vara med.
 • Öva på orden genom att göra ordloopen flera gånger.
Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.