Veckans tips v.21/2022

Håll din svensklektion ute i naturen med hjälp av Svenska nus naturpedagogiska material!

Det finns fyra olika naturpedagogiska materialhelheter på Plugga nu. Varje helhet innehåller aktiverande uppgifter, lekar eller diskussionsuppgifter som man kan utföra ute i naturen. Materialen är lätt att skriva ut, laminera och använda i närskogarna.

Hör mer om hur man använder materialen i Svenska nus Tisdagsfika:

Alla ovanstående material har skapats i samarbete med Natur och Miljö rf.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.