Veckans tips v.36

Svenskundervisning för yngre elever!

 

Dessa övningar passar till exempel elever som börjar studera svenska på ettan som ett A1-språk

 

a) Lyssna på hur man introducerar sig själv på svenska (du hittar en ljudfil med hälsningsfraser under rubriken Kuuntele: loruja ja sanoja). Eleverna kan sedan rita en bild av sig själv med hjälp av färdiga ramar. När bilden är färdig, kan varje elev introducera sig själv på svenska för hela klassen: ”Jag heter..”. Bilderna kan man hänga upp på klassrummets vägg.

 

b) Hälsningslek. Varje elev får komma på sin egen gest eller rörelse. Leken börjar med att en elev säger ”Jag heter..” och gör sin gest eller rörelse. De andra svarar ”Hej på fig (namnet på eleven” och repeterar gesten. Leken fortsätter tills alla har fått säga sitt namn.

 

c) Het potatis. En lek för att repetera hälsningsfraser. Läraren säger en hälsningsfras och kastar sedan en ärtpåse eller en mjuk boll till en elev. Eleven ska säga någon annan hälsningsfras och kasta påsen eller bollen vidare. Man ska alltid säga en annan hälsningsfras en den som har hastat har sagt.

 

För mer idéer, bekanta dig med materialet Språkliga smakbitar

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.