Vetamix högtider: morsdag

Titta på videon som berättar om morsdag och svara på frågor

1. Gå in på läromaterialsidan Vetamix:högtider och välj materialet om morsdag
2. Se på Vetamix videon som berättar om morsdagen (01:29). Du kan följa med uppläsningen i texten samtidigt som du lyssnar
3. Välj ett av följande:

a) svara på innehållsfrågor i högra spalten (du kan välja de svenskspråkiga eller de finskspråkiga frågorna)
b) testa din kunskap om morsdag med ett quiz

 

Katso äitienpäivästä kertova video ja vastaa kysymyksiin

1. Avaa oppimateriaalisivu Vetamix:högtider ja valitse materiaali, joka kertoo äitienpäivästä
3. Katso äitienpäivän vietosta kertova video (01:29). Voit seurata äänitettä alla olevasta tekstistä samalla kun kuuntelet
4. Valitse toinen seuraavista:

a) vastaa oikeassa reunassa oleviin sisältökysymyksiin (voit valita ruotsinkieliset tai suomenkieliset kysymykset)
b) testaa tietämyksesi Vapun vietosta tämän tietovisan avulla

 

 

Den här övningen är en del av läromaterialet Vetamix:högtider