Vetamix högtider: Valborg

Titta på videon som berättar om valborgsfirandet och svara på frågor

1. Gå in på läromaterialsidan Vetamix:högtider och välj materialet om Valborg
2. Se på Vetamix videon som berättar om varför vi firar Valborg (01:07). Du kan följa med uppläsningen i texten samtidigt som du lyssnar
3. Välj ett av följande:

a) svara på innehållsfrågor i högra spalten (du kan välja de svenskspråkiga eller de finskspråkiga frågorna)
b) testa din kunskap om Valborg med ett quiz

 

Katso vapusta kertova video ja vastaa kysymyksiin

1. Avaa oppimateriaalisivu Vetamix:högtider ja valitse materiaali, joka kertoo Vapusta
3. Katso Vapun vietosta kertova video (01:07). Voit seurata äänitettä alla olevasta tekstistä samalla kun kuuntelet
4. Valitse toinen seuraavista:

a) vastaa oikeassa reunassa oleviin sisältökysymyksiin (voit valita ruotsinkieliset tai suomenkieliset kysymykset)
b) testaa tietämyksesi Vapun vietosta tämän tietovisan avulla

 

 

Den här övningen är en del av läromaterialet Vetamix:högtider