Helmi Nurkkala- modigt mot företagandet

”Från hushållsklassen till Kesko och Kazakstan”

 

Helmi grundade som 17 åring ett limonadföretag tillsammans med sina skolkamrater. Företaget grundades under Ung företagsamhet rf:s kurs ”Ett år som företagare” som erbjöds som valfri kurs i skolan.

 

Receptet till limonaden uppkom i skolan och produktionen skedde till en början i den gamla högstadieskolans hushållsklassrum. Företaget började fort växa då limonaden började smaka för fler än bara skolans rektor och elevernas föräldrar. Ungdomarna beslöt sig därför snabbt att fortsätta som företagare även efter avslutad kurs. De följande åren förde med sig bland annat ett aktiebolag, underleverantörer, ett flertal återförsäljare och drömmar om export. Teamet representerade Finland under världsutställningen i Kazakstan och rester runt Asien för att hitta samarbetspartners. Nu har export till Kina påbörjats.

 

Idag är 21 år gamla Helmi fortfarande företagare. Hon studerar rättsvetenskap och drömmer bland annat om att i framtiden arbeta med juridiska frågor som berör start up företag. Helmi är helt finskspråkig men insåg betydelsen av språkkunskaper i svenska under abiturientåret, och bestämde sig för att lära sig språket. En positiv attityd till svenska språket har nu möjliggjort tvåspråkiga universitetsstudier och gett henne flera arbetsmöjligheter.

 

Under lektionen får eleverna höra Helmis egna berättelse där hon delar med sig av hennes erfaranheter av företagandet och ger konkreta tips på hur eleverna kunde komma igång med sina företagideer. Eleverna får själva fundera över sina styrkor och komma på en egen affärsidé under lektionen. Helmi berättar även om hur det gick för henne att lära sig svenska utan tidigare språkbakgrund.

 

Uppgift inför besöket: Eleverna tittar på videon ”Mitt liv som företagare” som är en del av Svenska nu:s läromaterial Min affärsidé. Eleverna funderar färdigt på några frågor till Helmi om  företagande.

 

Årskurs: åk 7-9 och gymnasium
Tid: 45-75 minuter
Lokal: ett klassrum/ett auditorium med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: enligt önskemål (20-30 elever/grupp eller en storsamling)

 

Alla vårens turnéer inhiberade på grund av coronaepidemin. Läs mer här