Film på svenska-verkstad med Rasmus Sumelius

Film på svenska-verkstad

Film på svenska – Filmklanens videoverkstad är ett roligt och kreativt sätt att arbeta mångsidigt med språk och innehåll. Mediepedagogen Rasmus Sumelius har lett barn genom hundratals filmprojekt och åkt runt till olika skolor under flera års tid.

Videoverkstaden kan anpassas för olika årskurser. Under besöket får deltagarna lyssna på en föreläsning, planera sin korta film med hjälp av Rasmus och om tiden räcker – filma sin film!


Inför besöket:

Läs lärarhandledningen.

Ni behöver tänka färdigt på hurdana filmer ni vill att eleverna skall ge sig in på: t.ex. korta reklamfilmer, dramatisera dialoger ur läroboken… Ni kan använda idépappret som stöd.

Skriv ut eller gör elevmaterialet tillgängligt elektroniskt så att eleverna kan ha materialet som stöd under besöket.

I elevmaterialet finns det en liten ordlista som ni kan bekanta er med före besöket samt en uppgift för att öva orden.


Under besöket
:

Under lektionen får eleverna lyssna på en föreläsning med Rasmus som berättar hur de kommer igång och lite om hur man kan berätta med bilder och bygga upp dialoger. Han presenterar de olika verktygen man kan använda för att komma igång.

Eleverna kommer en stor del av tiden att jobba i grupper och planera sin film. Rasmus går runt och diskuterar med grupperna omkring deras film. I slutet får eleverna pitcha sin film åt Rasmus där de skall försöka överbevisa honom om att de har hittat på en film som är värd att satsa på.

Om tiden räcker får eleverna filma sina filmer med Rasmus utrustning, och Rasmus hjälper med redigeringen.


Efter besöket:

Eleverna får filma sin film på skoltid eller fritid med egen utrustning (t.ex. skolans surfplattor, elevernas mobiltelefoner). Förhoppningsvis får ni en festlig premiär ordnad snart!


Årkurs:
 kan anpassas för olika årskurser
Tid:
 en lektion (45-75 min) + förarbete om ni vill genomgå kompendiet/ordlistan + eventuellt efterarbete i form av filmvisning (och diskussion under lärarens ledning)
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Utrustning: om ni filmar efter besöket på egen hand: skolans eller elevernas egen utrustning för filmning (t.ex. skolans surfplattor, elevernas mobiltelefoner)
Gruppstorlek: en undervisningsgrupp

 

Turnétider våren 2019:
enligt önskemål i huvudstadsregionen

 

BOKA HÄR!