Kulturturen

Category
tur
About This Project

Kulturinsatser i huvudstadsregionen

 

Besök teatrar och muséer med dina elever med hjälp av Kulturturen. Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsninen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur.

Svenska nu erbjuder språkbadselever och elever i finska skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis kulturbesök. Det finns ett begränsat antal platser till besöken.

 

Boka platser åt dig och dina elever via vår bokningsblankett

Vid frågor kontakta programkoordinator Tyra Therman (tyra.therman@hanaholmen.fi).

 

Aktuella föreställningar hittar du i programkalendern

Tidsresa: En dag på landet

 

Den populära tidsresan ”En dag på landet” är en dramalek som genom lekens magi tar deltagarna tillbaka i tiden till Knusbacka gård där barnen träffar folket på gården livs levande. Deltagarna förflyttas bakåt i tiden, får gammaldags namn och kläder och får hjälpa till med sysslorna på gården. Barnen får t.ex. byka och städa på gammalt sätt, lyssna på historier om folktro som personerna berättar, smaka på en bit mat och leka sånglekar från förr i tiden. Allt detta i en äkta allmogemiljö på Knusbacka gård i Hertonäs.

Tidsresans målsättning är att ge barn ett historiskt perspektiv och en allsidig bild av en viss tidsperiod i ”förr i tiden”, samt att ge barnen förståelse för och insikter i gångna tiders värderingar och levnadsförhållanden.

En tidsresa är inte en traditionell teaterföreställning inför publik. Strukturen och berättelsen bildar tidsresans grund. Själva upplevelsen skapas tillsammans med ”publiken” som deltar aktivt i berättelsen i interaktion med karaktärerna och genom konkreta sysslor där deltagarna får arbeta med sina händer. Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan.

 

Längd ca 2 timmar
Rekommenderas: för åk 1-4. Gruppstorlek max 30 elever.

Konstparken & workshop

Besöket på Hanaholmen består av guidning i konstparken och workshop med bildkonstnären och inredningsdesignern Petra Innanen.
Längd ca 75 minuter
Rekommenderas: för alla, språket kan anpassas enligt gruppen. Gruppstorlek max 30 elever.