NATURligtvis (Österbotten, Åboland)

Bild-21
Bild-23
Bild-1
Bild-21

Kom med på ett naturäventyr i skolans närhet tillsammans med Natur och Miljö!

 

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 som är utvecklad som ett samarbete mellan Kvarkens naturskola och Svenska nu.

 

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

 

Årskurs: 6
Tidsåtgång: Undervisningen tar 2,5-3 timmar.
Lokal: Utomhus t.ex. i naturen i närheten av skolan
Gruppstorlek: Max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

 

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor samt vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

 

Förfrågningar

Satakunda, Björneborg, Åboland, Egentliga Finland: Bokningar via Åbolands naturskola. E-post:abolandsnaturskola@naturochmiljo.fi, tel. 045-2700314

Österbotten: Bokningar via Kvarkens naturskola. E-post: maria.svens@naturochmiljo.fi, tel. 045-3296 220

 

Naturskolor är en del av Natur och Miljö r.f. Läs mer om oss här:

Kvarkens naturskola

Åbolands naturskola

Naturskolan Uttern