Naturskoldagar i huvudstadsregionen

Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i
närmiljön? Vi vill göra svenskan konkret och rolig för eleverna samt
inspirera lärare till att använda sig av närmiljön i språkundervisningen. Eleverna får användning för den svenska de redan kan och möter även nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag – samtidigt som de samarbetar för att lösa kluriga uppdrag. Läraren får närmare information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen. Vi bjuder på två olika slags naturskoldagar i huvudstadsregionen.

 

Svenska i naturen

Programmet består av varierande utomhuspedagogiska lekar och övningar. Läraren får information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen.


Målgrupp:
Svenska i naturen riktar sig till finskspråkiga elever i årskurs 6 med svenska som A- eller B-språk. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen.


Plats:
Svenska i naturen ordnas i skolans närmiljö eller i något av huvudstadsregionens naturområden. Svenska nu bjuder på busstransport vid behov.


Tidsåtgång:
Programmet tar 2-3 h.


Utrustning som behövs:
Kläder och skor enligt väder, vattenflaska (och frivillig matsäck). Information för eleven.

 

Material:

Anvisningar till övningar

 

Kopieringsunderlag till övningar:

Bingo med naturord
Hårt eller mjukt: motsatsord
Hand mot fot: kroppsdelskort
Vad gör jag: verbkort
Från A till Ö: uppgiftslista, uppgiftskort


Vårterminen 2020: Svenska i naturen -dagar ordnas under veckorna 12-15, 17-18 och 21
kontakta pia.backman(a)naturochmiljo.fi

 

Språkbad i naturen – för språkbadselever

Vi beger oss ut på utflykt och lär oss både om och i naturen genom fartfyllda lekar och praktiska övningar. Under dagen funderar vi bl.a. på väder och kartor samt upptäcker terrängen och naturen omkring oss.


Målgrupp:
Språkbad i naturen riktar sig till språkbadsklasser i åk 5-6. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen.


Plats:
Språkbad i naturen ordnas i något av huvudstadsregionens naturområden. Om ni inte har möjlighet att ta er till naturskoldagen med kollektiv trafik bjuder Svenska nu på busstransport.


Tidsåtgång:
Programmet tar ca 2,5-3 h och vi tillbringar hela tiden utomhus.


Utrustning som behövs: Kläder och skor enligt väder, vattenflaska och matsäck hemifrån eller från skolan. Information för eleven.


Material:


Vårterminen 2020:
Språkbad i naturen -dagar ordnas under veckorna 12-15, 17-18 och 21
kontakta pia.backman(a)naturochmiljo.fi

 

 

Naturskoldagarna ordnas i samarbete med Naturskolan Uttern (Natur och Miljö rf)

 

BOKNINGAR: pia.backman(a)naturochmiljo.fi

Observera att antalet platser är begränsat.

 

Naturskoldagarna Svenska i naturen och Språkbad i naturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår också kulturprogram och nordisk matkultur för elever samt lärarfortbildning.