Norden runt på 40 minuter

NordenRuntFotoKarinLindroos1140.jpg

Föreställningen Norden runt görs i form av en frågesport och riktar sig till finska högstadier och gymnasier.

 

Det är en interaktiv föreställning där skådespelaren Minna Valkama och musikern Lukas Djupsjöbacka kommunicerar direkt med publiken som är uppdelad i två lag. Frågesporten behandlar finlandssvenskarnas roll genom historien och i dag samt Finlands band till de övriga nordiska länderna: Vad är specifikt för vart och ett av länderna? Vad har de gemensamt?

 

Fokus ligger mycket på det svenska språket. Programmet innehåller också musik, bilder och videoklipp, och både finska och svenska talas.

 

Föreställningens längd: ca. 35 minuter

 

Läs mera om föreställningen här.

 

Årskurs: åk 6, åk 7-9, gymnasium och yrkesskolor
Tid: 35 min
Lokal: festsal/gymnastiksal, större klassrum eller auditorium
Gruppstorlek: 60-200 åskådare

 

Turnètider våren 2020:
V10 (4-6.3) i Satakunda *
V14 (31.3-3.4) i Kajanaland och i Tammerforstrakten
V20 (12-15.5) i Kuopiotrakten

* Samarbetsturné

 

Förfrågningar kan riktas direkt till Barnens Estrad.