Tavga Zahir- om språkets rikedom

Tavga berättar om hennes kurdiska bakgrund och om hur hon lärde sig svenska, trots att det till en början var en stor utmaning för henne. Tavga talar flytande kurdiska, svenska, engelska och finska. Hon ger tips på hur hon gjort för att lära sig nya språk och varför hon valt att fortsätta utmana sig språkligt. Hon berättar även hur stor nytta hon ständigt har av sina språkkunskaper i sitt arbete som sjuksköterska och barnmorska.

 

”Språk är en stor resurs och ju mer man över och vågar desto bättre lär man sig. Det lönar sig att investera i sig själv med språk, det berikar ens värld. ”

 

Tavga är född i Kurdistan och kom till Finland som 3-åring. Tillsammans med sin familj flyttade hon till Ekenäs i Finland, efter att hennes syster blivit allvarligt skadad i kriget. Tavga blev färdig sjukskötare 2016 och barnmorska 2018 från den engelskspråkiga vårdlinjen på Yrkeshögskolan Arcada.

 

Föreläsningen lämpar sig särskilt bra för finskspråkiga högstadie- och gymnasiegrupper som har elever med invandrarbakgrund. Tavga pratar i huvudsak svenska med finska inslag där det behövs.

 

Läraren ombeds instruera eleverna att fundera på frågor till Tavga med hjälp av en ordlista.

 

Årskurs: åk 7-9 och gymnasium
Tid: 45-75 minuter
Lokal: ett klassrum/ett auditorium med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: enligt önskemål (20-30 elever/grupp eller en storsamling)

 

Turnétider våren 2020:

Enligt önskemål i huvudstadsregionen och västra Nyland våren 2020.

 

Alla vårens turnéer inhiberade på grund av coronaepidemin. Läs mer här