Unga Teatern: Alice i Underlandet

Unga Teatern: Alice i underlandet

Alice i underlandet är en svängig familjemusikal som lämpar sig för elever från 6 år. Lewis Carrolls barnbok har gjorts i otaliga film- och teaterversioner genom åren. I Unga Teaterns nydramatisering står den unga flickans letande efter sin identitet i fokus. Hon ömsom växer och krymper och aldrig passar hon riktigt in. Läs mer om pjäsen HÄR
Alice i underlandet erbjuds åt skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla hösten 2019 med hjälp av Kulturturen. Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur. Vi rekommenderar pjäsen för språkbadselever i åk 1-7 och andra lågstadieelever. Vi erbjuder gratis busstransport till och från Unga Teatern till skolan för denna pjäs.