Anders Slotte; Demokrati- Ja tack! i Jyväskylä

Anders Slotte; Demokrati- Ja tack! i Jyväskylä

När:
Vecka 44

Årskurs:
Gymnasiet

Tid:
Klassrumsföreställning 40 min

Lokal:
Klassrum eller liknande lokal

Gruppstorlek:
En klass

DEMOKRATI-JA TACK!

Boka en humoristisk och informativ monologföreställning för gymnasister av och med skådespelaren Anders Slotte.

 

Föreställningen spelas i klassrummet för en grupp i taget. Tillsammans med eleverna går han igenom folkväldets olika skeden och skepnader och undrar bland annat:

 

Är demokrati bäst?

Har vi några alternativ?

Vad händer om alla ligger på soffan?

Kan alla bestämma?  

Är det fel att inte rösta?

Hur ser det ut utan demokrati?

 

Föreställningen syfte är att få eleverna att reflektera över demokratins styrkor och svagheter och få dem att inse att demokrati inte är en självklarhet utan nånting som varje ny generation måste jobba för.

 

VEM ÄR ANDERS SLOTTE?

 

Anders Slotte är skådespelare från Helsingfors.

 

I över 30 år har han uppträtt på de flesta finlandssvenska teatrar. Han har även regisserat både proffs och amatörer. Han har jobbat mycket med humor i olika former; skrivit och spelat med i komedier och revyer, gjort tv- och radiounderhållning samt uppträtt med stand-up comedy.

 

Slotte har också gjort s.k. tillämpad teater och producerat specialskrivna föreställningar, bl.a för ledarskapsföretaget Learning Miles om utbrändhet på arbetsplatsen, för Kommunförbundet om kommunsammanslagningar, för Ungmartha om sunda matvanor samt en föreställning om Finlands historia för eftisbarn.

 

Demokrati-ja tack! är ett försök att få gymnasister att  reflektera över demokratins styrkor och svagheter och få dem att inse att demokrati inte är en självklarhet utan nånting som varje ny generation måste jobba för.

Observera att turnéerna arrangeras ifall epidemiläget tillåter det. Vi följer aktivt med utvecklingen av situationen med coronaviruset och följer finska regeringens restriktioner och myndigheternas rekommendationer.