Därför svenska med Santeri Helinheimo Mäntylä i huvudstadsregionen

Därför svenska med Santeri Helinheimo Mäntylä i huvudstadsregionen

När:
Hösten 2023

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet

Årskurs:
högstadie och gymnasium

Tid:
45-60 minuter

Lokal:
klassrum

Gruppstorlek:
en klass

Turnétider:

Besöket kan bokas till:

Fredag 6.10 kl. 8-13
Onsdag 11.10 kl. 8-13
Torsdag 26.10 kl. 8-13
Fredag 10.11 kl. 8-13
Fredag 24.11
Fredag 1.12 kl. 8-13
Fredag 8.12 kl. 8-13
Torsdag 14.12 kl. 8-13
Onsdag 20.12 kl. 8-13

Santeri är hemma från Tammerfors. Han har uppträtt på olika teatrar sedan han var barn och varit med i ett flertal tv-serier och filmer. Musikalen Once på Lilla Teatern i Helsingfors var den första svenskspråkiga teaterproduktionen för Santeri. Han hoppas kunna jobba mera på svenska också i framtiden. 

 

Santeri besöker skolor i huvudstadsregionen och berättar om sina erfarenheter om vilka dörrar svenska språket har öppnat för honom. Han uppträder också med lite musik på svenska och finska från musikalen Once.

 

Video om nyttan med svenskan!

Santeri har medverkat i Svenska nus video Därför svenska med Krista, Sofia, Dimitri, Jessica och Rori. På videon hör du personliga historier om hur kunskaper i svenska har öppnat överraskande möjligheter för dem både i studielivet, på arbetsmarknader och varför det lönat sig för dem att lära sig svenska.

 

Det finns uppgifter till videon som stöder utarbetandet av en språkprofil i gymnasiets svenskundervisning. Videon är textad på både svenska och finska. Den kan också ses utan textning. Läs mera om Därför svenska här