Ekvalita: För jämställdhet och jämlikhet

Ekvalita: För jämställdhet och jämlikhet

När:
veckor 41, 42, 43

Årskurs:
rekommenderas för gymnasiet och högskolor

Tid:
ca 45 min

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
en grupp (ca 20-35 elever)

Ekvalita arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa. Ekvalitas utbildare har lång erfarenhet av att jobba med både elever och lärare kring frågor som handlar om likabehandling och jämlikhet.

 

Boka en virtuell interaktiv föreläsning till din lektion. Du kan välja mellan olika upplägg:

Könsnormer och samtycke

Vad innebär samtycke och hur hör det ihop med normer om kön? Ekvalita erbjuder en interaktiv föreläsning om könsnormer och samtycke och hur dessa hör ihop med varandra. Under workshopen går vi igenom behovet av att stiga ur destruktiva könsnormer och vi ger inspiration till att bryta dem. Genom workshopen vill vi ge studerande kunskap och verktyg att förstå kränkningar, men också hur vi kan göra annorlunda. Fokus vilar på respekt kopplat till integritet och kropp. Föreläsare: Virve, Fanny eller Toni*.

Innan föreläsningen önskar vi att deltagarna ser på filmen Te och samtycke (ca 3 min). Bekanta er med listan över centrala begrepp.

Könsnormer och studieval

Hur påverkar normer om kön ens studieval? Ekvalita erbjuder en interaktiv föreläsning om könsnormer och studieval. Under workshopen funderar vi tillsammans på hur normer om kön påverkar våra val av studieinriktning. Studerande får kunskap i vad ojämlikhet och ojämställdhet kan betyda i de egna valen och vi reder ut vad som är exkluderande och begränsande normer och hur de hänger ihop med vår historia och värderingar, vad utmanande av normer betyder och varför det är viktigt. Föreläsare: Virve*.
Innan föreläsningen får deltagarna en länk med en frågeställning kring temat som de får besvara. De anonyma svaren används som diskussionsunderlag. Bekanta er med listan över centrala begrepp.

Maskulinitet och känslor

Hur utspelar sig känslor i gruppsituationer? Ekvalita erbjuder en interaktiv föreläsning där vi funderar tillsammans hur uppfattningar om kön, maskulinitet och känslor hänger ihop. Utgående ifrån filmen Hur sjukt kan det ta? som Ekvalita producerat 2020, diskuterar vi hur grupper och gruppsituationer inverkar på vad vi kan och vad vi får känna. Föreläsare: Toni*.

Innan föreläsningen önskar vi att deltagarna ser på filmen Hur sjukt kan det ta? (ca 4 min) och funderar på vilka känslor de känner igen i filmens handling. Bekanta er med listan över centrala begrepp.

Maskulinitet, våld och ansvar

Hur hänger makt och ansvar ihop? Ekvalita erbjuder en interaktiv föreläsning där vi funderar tillsammans på hur makt och ansvar fördelas och används i gruppsituationer. Med stöd av filmen Hur sjukt kan det ta? diskuterar vi hur gruppsituationer kan fungera som stärkande och våldsamma samtidigt. Föreläsare: Toni*.

Innan föreläsningen önskar vi att deltagarna ser på filmen Hur sjukt kan det ta? (ca 4 min) och funderar på vem de tycker att tar ansvar i situationen som utspelar sig. Bekanta er med listan över centrala begrepp.

*Ekvalitas föreläsare:

  • Fanny Meling arbetar inom Ekvalitas utbildningsteam. Förutom det arbetar hon med läromedel och är överlag intresserad av skolutvecklingsfrågor. Fanny har en bakgrund som klasslärare och har därför en bra inblick i hur arbetet med jämställdhet och likabehandling ser ut i skolornas vardag.
  • Toni Nieminen jobbar med maskulinitetsfrågor på Ekvalita. Toni har lång erfarenhet av föreningsverksamhet där han har samarbetat med många grupper i olika kontexter. Tonis styrkor är att se, höra och bemöta människor på en jämlik nivå i en strävan att skapa ett tryggt rum för alla närvarande.
  • Virve Savoila har föreläst inom Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016. Virve har erfarenhet av att arbeta inom yrkesutbildning och på Ekvalita arbetar hen som projektledare för ett yrkesskoleprojekt.