Första hjälp-lektioner till vårdstuderande

Första hjälp-lektioner till vårdstuderande

När:
Hösten 2022

Årskurs:
Högskolan

yrkesskoleelever och yrkeshögskolestuderande inom vårdbranschen

Tid:
90 minuter

Lokal:
vanligt klassrum eller virtuell plattform som möjliggör att dela eleverna i mindre grupper (i så kallade breakout rooms)

Gruppstorlek:
ca 15 personer

Turnétider:

Enligt önskemål hösten 2022.

Vid fysiska kurser: vi hoppas att skolorna bokar åtminstone två workshoppar per dag efter varandra.
Röda Korset följer alla THL:s rekommendationer gällande ansiktsmasker och hygien.

Nätverket Svenska nu erbjuder svenskspråkiga första hjälp-lektioner avgiftsfritt till vårdstuderande i samarbete med Röda Korsets Första hjälp (Punainen Risti Ensiapu). Lektionerna utförs av Röda Korsets svenskspråkiga första hjälp-utbildare i klassrummet eller virtuellt.

Eleverna får bl.a. öva sig i hur de klarar sig på svenska i simulerade olyckssituationer, vid återupplivning och andra situationer med direkt patientkontakt. Syftet är att ge eleverna språkliga färdigheter att agera i en olyckssituation på svenska samt väcka en insikt om att de kan behöva svenskan i sitt vårdyrke.

I workshopparna ingår förberedande läromaterial i form av vokabulär och fraseologi samt korta dialogövningar. Bakom Quizlet-länkarna kan studerandena aktivt och varierande jobba med terminologin och exempelvis testa sig själv inför workshopen. Efter besöket får varje studerande Svenska Finlands Folktings ”Jag är här för dig”-häfte med vårdterminologi på svenska.

 

Förhandsmaterial till första hjälp-lektioner:


Lärarhandledning

 

Quizlet-länkar

 

GoConqr-länkar