Hörlursföreställning med NYXXX i huvudstadsregionen

Hörlursföreställning med NYXXX i huvudstadsregionen

När:
Vecka 47 (21-25.11)

Årskurs:
Lågstadiet

Tid:
60 minuter

Lokal:
Klassrumm

Gruppstorlek:
max. 36 elever

Turnétider:

Två verkstäder per dag på en skola. Rekommenderas för språkbadsklasser eller avancerade A-svenska grupper i åk 4-6

Din inre röst – Ett hörlursspel för klassrummet

Se dig omkring i klassrummet. Det du ser, hör och känner upplevs som självklart. Rummet är så bekant för dig att det blivit osynligt. Men jag har aldrig varit i ett rum förut. Gå fram till tavlan. Titta på de som sitter vid borden. Föreställ dig att du är en främling i det här rummet, att du just kom hit. Precis som jag.

 

Din inre röst handlar om att uppleva det kusliga, spännande och vilsamma i att bli främmande inför det vardagliga. Innan det börjar tar alla i klassen på sig hörlurar. Ur hörlurarna talar en röst som undrar hur det är att leva i världen som en kropp. Den ger enkla instruktioner. Tillsammans med lyssnaren ser den rummet och föreslår olika rörelser. Mellan rösten och deltagarens egna tankar uppstår ett samspel, en relation.

Rösten sänds genom radiosignaler på flera frekvenser inne i klassrummet, deltagarna får olika men synkroniserade instruktioner. När alla i klassen lyssnar öppnas nya perspektiv på skoltillvaron. Rummet, kamraterna och den egna kroppen upplevs inte längre som vanligt. Vilka val är våra egna? Vilka lyssnar vi på? Hur ser vi på varandra?

 

Din inre röst är en sinnlig, estetisk och gemensam upplevelse som ställer filosofiska frågor om hur vi människor uppfattar och tar till oss världen: om osynliga linjer som styr våra blickar och vilka möjligheter vi har att röra oss genom rum. Om vad det innebär för människan att uppleva världen genom en kropp.

Din inre röst skapades av scenkonstkollektivet Nyxxx på uppdrag av ung scen / öst.  Den har spelats över 250 gånger för mer än 3000 barn.

 

Föreställningens längd är 60 minuter och uppförs i klassrummet. Teatergruppen behöver 30 minuter för att förbereda föreställningen och ca 60 minuter mellan föreställningarna.

Extramaterial

Vill du lyssna mer till rösten? För att lyssna behöver du ett par hörlurar och en apparat som kan spela upp ljudfiler, exempelvis en mp3-spelare eller en smart mobiltelefon.

Utfrågningarna

De här två spåren måste laddas ner till två olika mp3-spelare eller mobiler. För att det ska fungera behöver ni två som spelar starta spåren samtidigt, till exempel genom att räkna ner 3, 2, 1, spela!

Kartan

Det här spåret kan du spela själv. Det är tänkt att spelas efter att du varit med om Din inre röst. Du behöver ett bord, en stol, ett tomt papper och en penna. Sätt dig med pennan och pappret framför dig på bordet innan du sätter igång ljudfilen.

Monstret

Det här meditativa spåret kan du spela själv, inomhus eller utomhus. En del som varit med om Din inre röst har redan hört det en gång, men inte alla.

För mer information kontakta programkoordinator Tyra Therman 

tyra.therman@hanaholmen.fi