Kainos Sång: Borgå, Lahtis, Tammerfors och Åbo

Kainos Sång: Borgå, Lahtis, Tammerfors och Åbo

När:
Vecka 37 och 38

åk 7-9

Tid:
70 minuter

Lokal:
Gymnastiksal eller liknande

Gruppstorlek:
max. 70 elever

Turnétider:

15.9 Åbo, 19.9 Tammerfors, 20.9 Lahtis och 21.9 Borgå

Bokningsinstruktioner

Turnén koordineras av programkoordinator Tyra Therman
tyra.therman@hanaholmen.fi

Skottes musikteater

Skottes musikteater spelar kantele, dragspel och klarinett och låter tonerna följa den finska flickan Kaino, som skickas till landet fullt av sockerdricka, Sverige, under kriget.

 

Nu ska jag berätta för er om Kaino. Hon kommer från Finland; från Karelen. Det började en dag för över 70 år sen när Kaino bara var fyra och ett halvt år. Det är hennes sång ni hör nu. Kainos sång.

 

Kaino står på båten som ska ta henne och hennes två bröder Arvo och Mauno, från det krigsdrabbade Finland till landet fullt av sockerdricka – Sverige! Mammas ord ekar i Kainos huvud: En sak måste du komma ihåg, Kaino. Ni måste hålla ihop. Du måste vara en duktig flicka!

Med toner från kantele, dragspel och klarinett, får vi höra den verklighetsbaserade berättelsen om Kaino. Hon var en av de 72 000 finska barn som kom till Sverige under andra världskriget. Vi får följa hennes väg genom flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra, till en början obegripliga, svenska språket och nya levnadsförhållanden. Om uppbrott, besvikelse, familjeförhållanden, identitet, härkomst och längtan. Om en väsentlig del i vår historia som vi sällan talar om. Skottes lyckas spela ljuset i dramat, men väjer inte för de mörka stråken.

 

 

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.