Låna en nordbo

Låna en nordbo

När:
Våren 2022

Årskurs:
åk 7-9, gymnasium

Turnétider:

Beställ en hel dag med 3-5 timmar (45-90 minuter per timme).

Virtuella besök: ca 20-30 minuter/lektion.

Obs!

För mera information, kontakta henrik.marstrander@nordiskkulturkontakt.org

Nordisk kulturkontakt erbjuder i samarbete med Nätverket Svenska nu nordiska skolbesök på gymnasier och högstadier i hela lander. På grund av coronaläget erbjuder vi nu också digitala skolbesök. Vi planerar besöken i samråd med skolorna så att vi kan ta hänsyn till gällande direktiv för att undvika smittorisk. Besöken är gratis för skolorna, och dagar och tider fastställs i samråd med läraren.

 

FÖR HÖGSTADIER OCH GYMNASIER

Låna en nordbo – skolbesök

Nordisk kulturkontakt erbjuder en person som är uppvuxen i ett av våra nordiska grannländer och talar svenska, norska, danska eller isländska. Gästen berättar om sitt land och presenterar någonting på förståelig skandinaviska, så att eleverna får direktkontakt med en invånare från ett annat nordiskt land. Temat är ofta kulturellt och bjuder in till diskussion med eleverna.

Gästen hinner med upp till fem skolklasser under en besöksdag. Om programmet blir fulltecknat prioriterar vi besök utanför huvudstadsregionen. Dagar och tider avtalas med kontaktläraren när anmälningstiden har gått ut.

Längden på ett fysiskt besök är 45 min, och de digitala lektionerna är c:a 30 min. Varje skola får erbjudande om fem digitla lektioner fördelat på en eller flera dagar. Dagsprogrammet sätts upp i samråd med Nordisk kulturkontakt. Vi föredrar att skolan vid fysiska besök bokar in åtminstone tre lektioner i olika klasser eller i närliggande skolor.

 

Anmälan är öppen 12.1-1.2 eller tills programmet är fulltecknat.