Låtskriveri och rapmusik virtuellt med Jesse P

Låtskriveri och rapmusik virtuellt med Jesse P

När:
Våren 2022

Årskurs:
lågstadiet (a-svenska), åk 7-9 och gymnasium

Tid:
virtuella besöket ca 20-30 minuter. Förberedelser ca 30 minuter (läraren avgör hur mycket tid man använder) eller som hemläxa.

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
20-35 elever

Turnétider:

enligt önskemål våren 2022

Våren 2022 fortsätter Jesse P förutom sina fysiska turnéer även sin rap-workshop som en interaktiv virtuell låtskrivarverkstad!

 

Eleverna ser på en introduktionsvideo där Jesse P berättar hur man skriver raptexter och hur man kommer igång med sina egna raplåtar. Efter introduktionen börjar eleverna skriva egna raplåtar på svenska under lärarens ledning. Texterna skickas till Jesse P i förväg som under följande lektion håller en virtuell låtskrivarverkstad där han bearbetar texten tillsammans med eleverna. Till slut uppträder Jesse P med elevernas låt!

I workshoppen förenas språk och aktivitet. Fokuset ligger på den muntliga förståelsen och Jesse P strävar efter en lättsam stämning som leder till en positiv upplevelse för eleverna. Jesse P är en etablerad musiker som har arbetat med låtskriveri, musik och ungdomar i över 10 år i både Finland och Sverige.

 

Inför besöket:
(läraren avgör hur mycket tid används per uppgift eller om en del görs som hemläxa):

  1. Titta på introduktionsvideon (ca 7 minuter) där Jesse P berättar hur man skriver raptexter och hur man kommer igång med sina egna raplåtar.
  2. Dela eleverna i små grupper (3–4 elever/grupp) och be eleverna hitta på rimmande ord tillsammans.
  3. Välj ett tema tillsammans. Hitta på ett tema själv eller välj bland färdiga alternativ:
    Vår klass / Hobbyer / Skola
  4. Varje grupp skriver en vers (t.ex. fyra versrader med två rimpar) till låten som skickas till Jesse P
  5. Skicka låttexten till Jesse minst en vecka före den virtuella lektionen
  6.  

Under besöket:

Presentation (ca 10 min.)
Jesse P besöker klassrummet via en videoplattform. Han presenterar sig själv, går kort igenom hur man skriver en raptext och berättar om svensk rapmusik. Jesse tipsar även om svenska rapartister som eleverna kan lyssna på. Eleverna får ställa frågor under det virtuella besöket.

Bearbetning av texten (ca 10 min.)

Jesse P går igenom elevernas text och bearbetar den tillsammans med klassen. Ska verserna byta ordning, finns det ord som ska bytas? Jesse har gjort en refräng till låten och presenterar den.

Avslutning (ca. 5min)

Jesse rappar låten – eleverna får gärna rappa med!

Efter Jesses virtuella besök kan klassen fortsätta arbeta med temat till exempel med hjälp av de övriga delarna i videoserien Veckans 

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före ett virtuellt skolbesök för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.