Lektioner i språk och kultur med Henrik Skarevik i Joensuu

Lektioner i språk och kultur med Henrik Skarevik i Joensuu

När:
Vecka 46 i Joensuu med omnejd

Årskurs:
åk 5 och 9

Tid:
45 och 75 min

Lokal:
ett klassrum med dator, projektor och filmduk (OBS! Vänligen informera om ni använder Linux på skolan.)

Gruppstorlek:
inga begränsningar

Turnétider:

v. 46 (9-13.11.2020) i Joensuu med omnejd

Henrik har två olika program, ett som är avsett för åk 5 och 6, ett som är avsett för åk 9. För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Besöket ska inte enbart vara en tråkig föreläsning, utan en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Kultur är något av en passion för Henrik och det utnyttjar han i sitt material. Han ser det svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på det.

 

Henrik är uppväxt i Finland, men har bott i Sverige. Han har arbetat många år som försäljare men också gjort översättningar åt företag och gjort volontärarbete med barn och ungdomar. För närvarande studerar Henrik vid Uleåborgs universitet med svenska som huvudämne.

 

Kieli ja kulttuuri (åk 5 och 6)

Tanken med lektionen är att väcka elevernas nyfikenhet och intresse gentemot Sverige och det svenska språket. Detta sker med hjälp av en lättsam stämning och sådana ämnen som barn i femte klass kan stöta på i det vardagliga livet. Henrik talar med eleverna t.ex. om vad de vet om Sverige och var man kan stöta på svenska här i Finland. Lektionen är på finska (med eventuella inslag av svenska).

 

Kultur på svenska (åk 9)

Lektionen är upplagd som en kulturell resa i Sverige. Henrik gör den svenska kulturen bekant för eleverna genom personer inom populärkulturen (t.ex. inom musik, film och sociala medier) men också genom några mer traditionella fenomen. Språket anpassas efter klassens/gruppens nivå. Lektionen är på svenska.