Språk och kultur med Henrik Skarevik i Uleåborg med omnejd

Språk och kultur med Henrik Skarevik i Uleåborg med omnejd

När:
Vecka 9/ 2022

Årskurs:
åk 5 och 9

Tid:
45 minuter och 75 minuter

Lokal:
ett klassrum med dator, projektor och filmduk (OBS! Vänligen informera om ni använder Linux på skolan.)

Gruppstorlek:
inga begränsningar

Turnétider:

Vecka 9 (28.2, 1.3, 3.3.)

 

Henrik har två olika program, ett som är avsett för åk 5 och 6, ett som är avsett för åk 9. För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Besöket ska inte enbart vara en tråkig föreläsning, utan en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Kultur är något av en passion för Henrik och det utnyttjar han i sitt material. Han ser det svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på det.

 

Henrik är uppväxt i Finland men har bott tonåren i Sverige. Idag bor han i Uleåborg och är utbildad till svensklärare. Sedan 2020 arbetar han i ett gränsöverskridande projekt med temat hållbar konsumtion. Henrik har turnerat för Svenska nu sedan 2018 och temat för hans skolbesök är kultur. Genom populärkulturella fenomen väcker Henrik elevernas nyfikenhet och intresse för att vilja och våga använda svenska.

 

Kieli ja kulttuuri (åk 5 och 6)

Tanken med lektionen är att väcka elevernas nyfikenhet och intresse gentemot Sverige och det svenska språket. Detta sker med hjälp av en lättsam stämning och sådana ämnen som barn i femte klass kan stöta på i det vardagliga livet. Henrik talar med eleverna t.ex. om vad de vet om Sverige och var man kan stöta på svenska här i Finland. Lektionen är på finska (med eventuella inslag av svenska).

 

Kultur på svenska (åk 9)

Lektionen är upplagd som en kulturell resa i Sverige. Henrik gör den svenska kulturen bekant för eleverna genom personer inom populärkulturen (t.ex. inom musik, film och sociala medier) men också genom några mer traditionella fenomen. Språket anpassas efter klassens/gruppens nivå. Lektionen är på svenska.

 

Inför besöket: Eleverna kan förbereda sig för besöket genom att fundera på frågor som de kan ställa till Henrik. 

 

 

Observera att de fysiska turnéerna arrangeras ifall epidemiläget tillåter det. Vi följer aktivt med utvecklingen av situationen med coronaviruset och följer finska regeringens restriktioner och myndigheternas rekommendationer.