Månadens nordiska film i Esbo

Månadens nordiska film i Esbo

När:
Våren 2023

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet, Högskolan

Lokal:
Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Turnétider:

6.2 Drottning Margareta (DK)

6.3 MAYA NILA (SE)

Bokningsintruktioner

Kontakta programkoordinator Tyra Therman ifall ni vill boka biljetter till filmvisningen.
tyra.therman@hanaholmen.fi

Serien Månadens nordiska film i regionerna visar filmer runtom i landet hela läsåret! Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand! Kom ihåg att det finns ett begränsat antal platser till filmvisningarna, så det lönar sig att anmäla sig i god tid! Ange filmens namn,  filmvisningsdatumet, mängden elever och lärare som anmäler sig samt skolans namn och lärarens telefonnummer när ni anmäler er.

 

Bekanta dig närmare med de enskilda filmerna på Walhallas hemsida, walhalla.fi

 

Serien arrangeras av: Walhalla ry, Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt
I samarbete med: Kärlek & Anarki turnén, Danmarks ambassad och Det Danske Filminstitut.

Tack till alla samarbetspartners och välkomna på bio!

 

ESBO

Må 6.2 kl. 18 

Drottning Margareta

( Charlotte Sieling, DK 2021) 121 min, F12, finsk och svensk/textning

Må 6.3 kl. 18 

MAYA NILO

(Lovisa Sirén, SE 2021) F/K16, 102 min, eng. textnin