Månadens nordiska film i Esbo

Månadens nordiska film i Esbo

När:
Hösten 2023

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet, Högskolan

Lokal:
Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Turnétider:

2.10 kl. 18 THE GREAT SILENCE / Den store stilhed

6.10 kl. 18

KUNGEN / Kaarle XVI Kustaa

Bokningsintruktioner

Kontakta programkoordinator Tyra Therman ifall ni vill boka biljetter till filmvisningen.
tyra.therman@hanaholmen.fi

Serien Månadens nordiska film i regionerna visar filmer runtom i landet hela läsåret! Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand! Kom ihåg att det finns ett begränsat antal platser till filmvisningarna, så det lönar sig att anmäla sig i god tid! Ange filmens namn,  filmvisningsdatumet, mängden elever och lärare som anmäler sig samt skolans namn och lärarens telefonnummer när ni anmäler er.

 

Bekanta dig närmare med de enskilda filmerna på Walhallas hemsida, walhalla.fi

 

Serien arrangeras av: Walhalla ry, Svenska nu, Pohjola-Norden och Nordisk kulturkontakt.

Tack till alla samarbetspartners och välkomna på bio!

ESBO

må2.10 kl 18

THE GREAT SILENCE / Den store stilhed

(Catrine Brocks, DK 2023) 95 min, K/F12, finsk textning

må 6.11. kl 18

KUNGEN / Kaarle XVI Kustaa

(Karin af Klintberg, SE 2023), 99 min, S/T, finsk textning, DOK