Mickes matbingo

Mickes matbingo

När:
Vecka 35 (30.8 - 3.9)

Årskurs:
Åk 7-9, gymnasium & språkbadselever på lågstadiet (inkl. a-svenskan)

Tid:
20-30 minuter

Lokal:
Virtuell plattform gärna Google meet

Turnétider:

vecka 35 (30.8 – 3.9)

Mickes matbingo – Kocka på svenska virtuellt

Boka in ett videosamtal mellan din klass och den åländska kocken Michael Björklund!

Micke besöker er lektion via ett videosamtal och visar elever hur man lagar ett enkelt mellanmål eller en maträtt. Innan lektionen har du och elever gått igenom ”Mickes matbingo” – en bingobricka med frågor som elever försöker hitta svar på medan de tittar och lyssnar på Micke. Till slut går ni igenom de rätta svaren med Micke. Varje ruta som eleven svarat rätt i ger en bokstav som ni kan använda i en rolig extrauppgift efter Mickes virtuella besök! Du som lärare har en aktiv roll under lektionen så att samtalet mellan Micke och elever löper smidigt.

Förberedelser:

  • Skriv ut och kopiera en egen bingobricka till varje elev (eller varje par om ni jobbar parvis).
  • Gå igenom bingobrickan så att alla förstår frågorna. Eleverna får gärna t.ex. göra egna anteckningar i sina brickor.
  • Titta på en kort video om Micke med eleverna och fundera på några frågor till Micke tillsammans.

Under lektionen: (ca 20-30 min)

Micke besöker lektionen virtuellt (t.ex. Google Meet) och berättar om sig själv samt lagar någon enkel maträtt eller mellanmål. Eleverna svarar på frågorna i bingobrickan medan de tittar och lyssnar på Micke. Micke, läraren och elever går igenom frågorna. Till sist har elever möjlighet att ställa sina frågor till Micke. Obs! Det är en fördel att ha en dator med mikrofon så att eleverna kan själva ställa sina frågor muntligt.

Efter besöket:

Ni kan fortsätta med bingobrickans B-del: eleverna hittar på egna ord med de bokstäver som de fått om de har svarat rätt på olika frågor.

Temat kan också fortsättas med videoserien Mickes mattips – ett videobaserat läromaterial som kombinerar svenska och huslig ekonomi. På videorna visar Micke hur man lagar enkla och goda maträtter och mellanmål. Till videorna finns också uppgifter som stöder språkinlärning.

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före det virtuella skolbesöket för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.