NATURligtvis i Österbotten

NATURligtvis i Österbotten

När:
Veckor 40-41

Årskurs:
åk 6

Tid:
undervisningen tar 2,5-3 timmar.

Lokal:
utomhus t.ex. i naturen i närheten av skolan

Gruppstorlek:
max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

Bokningansvisningar:

Bokningar via Kvarkens naturskola. E-post: oliver.sjolund@naturochmiljo.fi, tel. 045-3296 220

KOM MED PÅ ETT NATURÄVENTYR I SKOLANS NÄRHET TILLSAMMANS MED NATUR OCH MILJÖ!

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 som är utvecklad som ett samarbete mellan Kvarkens naturskola och Svenska nu.

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

 

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor samt vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

 

Kvarkens Naturskola är en del av Natur och Miljö r.f.  Naturskolan följer utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar och rekommendationer, och uppdaterar kontinuerligt dagliga säkerhetsrutiner enligt dessa. Ytterligare rengörs all pedagogisk utrustning som barn och vuxna rör vid efter varje naturskoldag. Naturskoldagen går att ordna utan att naturskolläraren kommer in på skolan/skolgården.

Läs mer om oss här: Kvarkens naturskola