Naturskoldagar i huvudstadsregionen

Naturskoldagar i huvudstadsregionen

När:
Veckor 35, 38, 40, 41

Årskurs:
5-6

Tid:
2-3 h

Lokal:
Utomhus (i skolans närmiljö)

Gruppstorlek:
max 25

Bokningsanvisningar:

Bokningar direkt till pia.backman@naturochmiljo.fi

Naturskoldagar i huvudstadsregionen

Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i skolans närmiljö?
Vi vill göra svenskan konkret och rolig för eleverna samt inspirera lärare till att använda sig av närmiljön i språkundervisningen. Eleverna får användning för den svenska de redan kan och möter även nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag – samtidigt som de samarbetar för att lösa kluriga uppdrag. Läraren får närmare information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen. Vi bjuder på två olika slags naturskoldagar i huvudstadsregionen: Svenska i naturen (A- och B1-svenska) och Språkbad i naturen (språkbadselever). Läs mera nedan.

 

Naturskoldagarna ordnas i samarbete med Naturskolan Uttern (Natur och Miljö rf). Naturskolan följer utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar och rekommendationer, och uppdaterar kontinuerligt dagliga säkerhetsrutiner enligt dessa. Ytterligare rengörs all pedagogisk utrustning som barn och vuxna rör vid efter varje naturskoldag. Naturskoldagen går att ordna utan att naturskolläraren kommer in på skolan/skolgården.

Svenska i naturen

Programmet består av varierande utomhuspedagogiska lekar och övningar. Läraren får information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen.

 

Målgrupp: Svenska i naturen riktar sig till finskspråkiga elever i årskurs 6 med svenska som A- eller B-språk. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen.

 

Plats: Svenska i naturen ordnas i skolans närmiljö eller i något av huvudstadsregionens naturområden. Svenska nu bjuder på busstransport med en egen beställningsbuss.

 

Tidsåtgång: Programmet tar 2-3 h.

 

Utrustning som behövs: Kläder och skor enligt väder, vattenflaska (och frivillig matsäck). Information för eleven.

 

Material:

Övningar och upplägg

 

Kopieringsunderlag till övningar:

Hej på dig
Bingo med naturord
Vad gör du (1)
Vad gör du (2)
Hårt eller mjukt – motsatsord
Hand mot fot – kroppsdelskort
Från A till Ö: uppgiftslistauppgiftskort

 

BOKNINGAR: pia.backman(a)naturochmiljo.fi

 

Språkbad i naturen – för språkbadselever

Vi beger oss ut på utflykt och lär oss både om och i naturen genom fartfyllda lekar och praktiska övningar. Under dagen funderar vi bl.a. på väder och kartor samt upptäcker terrängen och naturen omkring oss.

 

Målgrupp: Språkbad i naturen riktar sig till språkbadsklasser i åk 5-6. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen.

 

Plats: Språkbad i naturen ordnas i skolans närmiljö eller i något av huvudstadsregionens naturområden. Svenska nu bjuder på busstransport med en egen beställningsbuss.

 

Tidsåtgång: Programmet tar ca 2,5-3 h och vi tillbringar hela tiden utomhus.

 

Utrustning som behövs: Kläder och skor enligt väder, vattenflaska och matsäck hemifrån eller från skolan. Information för eleven.

 

Material:

 

BOKNINGAR: pia.backman(a)naturochmiljo.fi

 

 

Naturskoldagarna Svenska i naturen och Språkbad i naturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår också kulturprogram och nordisk matkultur för elever samt lärarfortbildning.