Serieteckning med Petra Bergström i Nyland

Serieteckning med Petra Bergström i Nyland

När:
Våren 2022

Årskurs:
åk 6, 7-9

Tid:
45-75 min

Lokal:
vanligt klassrum

Gruppstorlek:
max 30 elever

Turnétider:

1.3 – 3.6: tisdagar 8-16, torsdagar och fredagar 8-11.30 i Nyland

Serieteckning med Petra Bergström är en fartfylld workshop med flera snabba och roliga teckningsövningar där bildkonst och svenska språket möts i en ämnesövergripande helhet. Workshoppen lämpar sig för elever på olika kunskapsnivåer i svenska. Petra justerar sitt språk enligt gruppens nivå och ser till att alla hänger med.

Eleverna får tips på saker som det lönar sig att tänka på då man ritar serier, så som ansiktsuttryck, bildutsnitt, bildens form, rörelse, rytm och pratbubblor. Under workshoppen ritar vi även kortare uppgifter, som en serie på 5-7 bilder.

Petra Bergström är en behörig bildkonstlärare som har jobbat med serieteckning och bildkonstundervisning i flera år med barn och unga i alla åldrar.

Före besöket

Före besöket kan ni öva adjektiv med Quizlet:
Para ihop adjektiven 1
Para ihop adjektiven 2

Efter besöket

Efter besöket kan eleverna göra sina egna serier.
Ett färdigt underlag kan ni printa ut här.