Skamverkstad med Teater Kojan i Nyland och Egentliga Finland

Skamverkstad med Teater Kojan i Nyland och Egentliga Finland

När:
Vecka 48 + 49

Årskurs:
Gymnasiet

Tid:
75 minuter

Lokal:
Klassrumm eller dylikt

Turnétider:

Två verkstäder per dag på en skola

Skamverkstad med Teater Kojan

I samarbete med Svenska nu erbjuder Teater Kojan dramaverkstäder för gymnasiekurser i svenska!

Teater Kojans dramaverkstäder ger ett nytt perspektiv på att studera svenska. Språket studeras lekfullt genom olika dramaövningar och kreativa skrivuppgifter. Huvudfokus i verkstäderna är att uppmuntra eleverna att använda språket kreativt och fördomsfritt. Övningar görs i en rolig, lekfull och trygg atmosfär med låg tröskel. Handledning sker på både finska och svenska. Verkstädernas längd är 75 minuter och kan genomföras i klassrummet.

Temat för Verkstäderna är skam. Att kommunicera på ett främmande språk är svårt för många och orsakar skam, eftersom de flesta känner att deras språkkunskaper är otillräckliga: “När jag inte vet vilken preposition som kommer och vilken ordföljd som används vid ett givet tillfälle…” Ett av målen med verkstäderna är också att lindra skammen förknippad med att använda språket och för att uppmuntra eleverna att använda språket, för det är det bästa sättet att lära sig.

Skam är också temat för Teater Kojans föreställning som har premiär våren 2023. Temat är intressant eftersom skam är en väldigt komplex känsla. Ur evolutionens synvinkel är skam en av våra viktigaste känslor vad gäller ett fungerande och empatiskt samhälle, samtidigt som det är en smärtsam, vidrig, förlamande och isolerande känsla. Föreställningen behandlar ungas tankar och upplevelser kring skam, och syftet med verkstäderna är också att samla in material till manusprocessen. Under verkstaden får eleverna fundera på bland annat följande frågor: Vad är skam och varför känner vi det? Hur känns skam? Vad är pinsamt? Vad är motsatsen till skam? Hur kunde känslan av skam mildras?

Skam är en känsla som får styrka av att dölja och dölja. Dess makt försvagas dock ju mer det talas om det och ju mer sympatiskt man bemöts. Workshoparna är därför ett utmärkt sätt att lätta lite på din egen skam, eller åtminstone att märka att du inte är ensam med din skam!

 

 

 

För mer information kontakta programkoordinator Tyra Therman 

tyra.therman@hanaholmen.fi