Skolmusik i Tammerfors

Skolmusik i Tammerfors

När:
Vecka 17

Årskurs:
Lågstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Språkbad på lågstadiet, Språkbad på högstadiet

Årskurs:
alla

Lokal:
Hakametsä ishall, Tammerfors

Gruppstorlek:
max 200 elever

Turnétider:

24-25.4.2024

Kultur på svenska

Svenska nu erbjuder avgiftsfria kulturbesök till finskspråkiga skolor. Svenskspråkiga skolor kan anmäla sig via skolmusik.fi. Vi vill erbjuda möjligast många skolor möjligheten att delta i vår verksamhet. Därmed förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i bokningarna. Vid frågor kontakta programkoordinator Tyra Therman (tyra.therman@hanaholmen.fi).

Bjud in dina elever på en svenskspråkig konsert och musikaliska workshoppar i april!​

Skolmusik är en stor musikfestival för elever i grundskolan och på andra stadiet. Alla som deltar får ett repertoarhäfte med nyskriven musik på svenska. Eleverna får öva på sångerna och sedan delta i festkonserten och uppträda med tusentals andra elever. På festkonserten uppträder även kända finlandssvenska artister. 

Skolmusik 2024-repertoaren består av 10 nyskrivna och nyarrangerade verk, samt ett Skolmusikmedley, av såväl tidigare favoritlåtskrivare som nya kompositörer med koppling till Svenskfinland.  Ni kan också er med repertoaren och låttexterna här.

Festivalen ordnas vanligtvis med tre års mellanrum och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland. Arrangör är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf.

  • Skolmusikens program består av gästkonserter, workshoppar, mindre och större konserter där deltagarna själva får uppträda, samt naturligtvis den stora festkonserten i Hakametsä ishall. Programmet ordnas på olika ställen runtom i Tammerfors. Under festivaldagarna har deltagarna möjlighet att ta del av det program som ordnas, eller själva hitta på äventyr i Tammerfors.
  • Festkonserten ordnas i första hand tidigt på torsdag kväll i Hakametsä ishall. Ifall av stort deltagarintresse, ordnas två identiska festkonserter, en på torsdag kväll och en på fredag dag. På festkonserten framförs den officiella Skolmusikrepertoaren med konferencierer och orkester. Deltagande på festkonserten med en grupp innebär att man deltar i programmet och framförandet av den gemensamma repertoaren. Eleverna är alltså både artister och publik på festkonserten!  Repertoarhäftet fungerar som inträdesbiljett till festkonserten för eleverna.

Anmäl ditt intresse via vår anmälningsblankett! Ni kan boka platser både till konserten och till workshopparna.