Snacka om företagande virtuellt med Helmi Nurkkala

Snacka om företagande virtuellt med Helmi Nurkkala

När:
Hösten 2020

Årskurs:
åk 7-9, gymnasium

Tid:
ca 25-45 min beroende på vilket upplägg läraren väljer

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
20-30 elever

Turnétider:

17.8-30.9.2020 efter kl. 14

Enligt önskemål 1.10-13.12.2020

OBS!

När du bokar Helmis virtuella besök kom ihåg att nämna i bokningsblanketten om ni väljer “Föreläsning och frågestund” (ca 25 min) eller “Föreläsning och workshop” (ca 45 min). Helmi genomför gärna upplägget med workshopen så att varje grupp har en egen dator så att hon kan kommunicera med grupperna medan de diskuterar sina företagsidéer. Ifall det inte är möjligt blir hennes roll mindre under workshopen.

Helmi var endast 17-år gammal när hon grundade ett eget företag tillsammans med tre klasskamrater. Allt började under en kurs på gymnasiet där gruppen tillsammans kom på idén av en lemonad med blåbärssmak. Lemonaden blev snabbt populär och såldes till länder runt om i världen. Trots att gruppen senare sålde företaget är Helmi än idag en stor förespråkare för ungt företagande.  För tillfället studerar Helmi rättsvetenskap och hon hoppas på att hon i framtiden får jobba med juridiska frågor som gäller start up företag. Helmi växte upp i en helt finskspråkig miljö, men blev ivrig på svenskstudier under abiturientåret. Helmi lärde sig tala svenska och märkte att hon hade stor nytta av språket, både som företagare och i hennes fortsatta studier.

 

Helmi har turnerat för Svenska nu med föreläsningen Modigt mot företagande, men nu presenterar hon ett virtuellt alternativ  ”Pitcha din företagsidé virtuellt till Helmi Nurkkala”.  

 

Före besöket:
Klassen kan förbereda sig inför det virtuella besöket genom att se på videon ”Mitt liv som företagare” (ca 9 min), som är en del av Svenska nu:s läromaterial Min affärsidé.  Helmi använder sig också av läromaterialet under sin virtuella workshop.

Läraren kan välja mellan två olika upplägg:

1. Föreläsning och frågestund (ca 25 min)

“Modigt mot företagande”

 

Föreläsning (15 min)
Eleverna får höra Helmis egna berättelse där hon delar med sig av hennes erfaranheter av företagandet och ger konkreta tips på hur eleverna kunde komma igång med sina företagideer. Helmi berättar även om hur det gick för henne att lära sig svenska utan tidigare språkbakgrund.

Frågestund (10 min)

Eleverna har funderat färdigt på några frågor till Helmi om  företagande. Gruppen kan tillsammans välja ut till exempel 5-10 frågor som de ställer till Helmi.

Tips! Frågestunden kan fungera som en hörförståelse om eleverna skriver upp korta anteckningar som lämnas in till läraren.

2. Föreläsning och workshop (ca 45 min)

“Pitcha din företagsidé!”

 

Presentation och uppgiftsutdelning (5-10 min)

Lektionen inleds av Helmi som presenterar sig: hon berättar om sig själv och kort om sitt företag. Därtill talar hon om varför hon upplever att det är viktigt att kunna svenska och hon uppmuntrar även eleverna att använda språket under hennes workshop. Efter presentationen delas eleverna i grupper, med ca 4 elever per grupp och därefter förklarar Helmi hur workshopen skall genomföras.

Workshop (25min)

Under workshopen hittar grupperna tillsammans på en affärsidé och förbereder en kort pitch. Beroende på hur workshopen genomförs (på vilken virtuell plattform) kommer Helmi enligt mån och möjlighet att hjälpa eleverna med uppgiften samt uppmuntrar dem att tala svenska med varandra.

Pitch och avslutning (5–10 min)

Eleverna genomför sina företagspitchar (ca 30 sekunder per pitch) och därefter avslutas lektionen med feedback och slutord av Helmi.